Quotes


“Mẹ tôi vẫn bảo có hai điều tồi tệ có thể đến với một đứa trẻ, đó là không bao giờ được điều mình muốn, hoặc là luôn luôn có những điều mình muốn. Nhưng chính bà cũng không hiểu cái nào tệ hại hơn.”

(“Khu vườn bí mật”, Frances Hodgson Burnett, Nguyễn Tuấn Khanh dịch, NN|VH)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s