[Little things] [06.06.13] Xu hướng ăn của Myungsoo


Q: Bạn đã ăn Kimchi hầm trong suốt 1 năm sao?

Myungsoo: Chỉ là nói quá lên thôi ạ!! Mỗi ngày em đều ăn đồ cay vì thật sự thích những món cay. 

Q: Vậy gần đây bạn có xu hướng gì?

Myungsoo: Đồ ngọt, tên nó là “Schneeballen” và Kimchi hầm. XD

cre: [06.06.13] L – K-BOY Paradise Magazine Vol.9

etrans: MineMyngsL | infinitechinggyu.wordpress.com

vtrans: Rùa @ INFINITIZEVN.COM

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s