L’s Bravo Viewtiful – INFINITE


Page 102-103

INFINITE

Từ lúc bắt đầu cho tới hiện tại, và từ hiện tại cho đến tận cùng, mình mãi mãi ở vị trí ấy, nó chính là cái tên mình yêu quý.

Một lá chắn đáng tin cậy mang tên “INFINITE” luôn khiến mình cảm thấy an toàn.

Mình muốn phát triển vô hạn cùng với các thành viên.

Cá nhân mình đã viết, là L Myungsoo.

Mình muốn cho mọi người thấy INFINITE đáng kiêu hãnh của bọn mình.

#121114

Translated by Jean, edited by Dayeon@lsbravoviewtifultrans
vtrans: Rùa@INFINITIZEVN.COM
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s