Twitter – 130913 [22:26 KST] – Manager Kim Jungryoul


저 아직 열심히 일하고 있슴돠~^^
고베 공연 1일차 무사히 끝~~! pic.twitter.com/XYu6fDRuT9

Tôi vẫn đang làm việc chăm chỉ~^^
Sân khấu trình diễn tại Kobe ngày thứ nhất đã kết thúc ổn thỏa~~!

etrans: @INFINITE7SOUL
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s