[Little things] Myungsoo & fans


© OASIS Do not edit, crop or remove watermark.

Q: Cử chỉ mà bạn muốn thể hiện trước người hâm mộ khi đang đứng một cách thoải mái trên sân khấu?

Myungsoo: Tôi muốn nhìn vào họ, từng người từng người một thật lâu. 

______________________________________________________

Q: Điều bạn sẽ không bao giờ từ bỏ dù có chuyện gì xảy ra?

Myungsoo: Fans.

cre: foreverlsung 
vtrans: Rùa@INFINITIZEVN.COM
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s