Instagram – 131004 – Woohyun


nwh91

막냉이가화냇어 ㅜㅜ히웅 ㅠㅠㅋㅋ

Trong vid: 
Woohyun: Các bạn đã đợi mình phải không? Mình đang ở Singapore nè.
Sungjong: Các bạn đã đợi mình phải không? Mình đang ở Singapore nè. Một chương trình, một chương trình.

sr: http://instagram.com/p/fCgF6eM3te/
via; InfiniteUpdates
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s