L’s Bravo Viewtiful Part.2 – Cuộc đụng độ với Dongwoo-hyung vào sáng sớm


Iyaa~, Mình đã ngủ r~rất ngon…. (lê lết đến phòng khách)

…Huh?
……Huuh?
………Thật là bất ngờ quá đi!
…Dongwoo-hyung, anh đang làm gì ở đó vậy? (từ sáng) -_-;; 

[caption: Kyaooooo-!]

eng-trans: yeouya@tumblr
v-trans: lilyCho@INFINITIZEVN

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s