Twitter – 131019 [0:54 + 1:02 UTC+8] – Woohyun


눈두덩이 복실복실하징 아주구냥 힝힝힝힝핡 pic.twitter.com/9L6zrWmrl0

Mắt mình thực sự sưng húp rồi hing hing hing hing hak

__________________________________________________________

셀카의달인 남장인 님의 사진첩이 다날아갓어요.. ㅠㅠ다보여주고 싶었는데….
새출발해야겟어요…..

Bộ ảnh selca của nghệ nhân Nam bậc thầy đã bị xóa mất rồi ..ㅠㅠ Mình muốn cho các bạn xem tất cả những tấm hình của mình cơ… Chắc mình cần phải chụp một cái mới thôi…

sr: Woohyun’s tw
etrans: saphira @ infinite updates ; INFINITE7SOUL
vtrans: Rùa@INFINTIZEVN.COM
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s