Twitter – 131021 [13:22 KST] – Kanto


바쁘신와중에도 시간내서 도와주신 성규형님께 감사의 말씀 전합니다!ㅜ 노래,얼굴뿐만 아니라 성격이 정말 아 완전 좋은 성규형님!! 혹시 제가 도울일이 있다면 다 #말만해 주세여!!XD #말만해 #WHATUWANT pic.twitter.com/IN0mLrx2lH

Tôi muốn gửi lời cám ơn tới Sunggyu hyungnim vì đã dành chút thời gian và giúp đỡ tôi kể cả khi anh ấy đang rất bận rộn! ㅜ Không phải chỉ bởi cách anh ấy ca hát hay gương mặt của anh ấy mà còn là tất cả những điều rất rất tốt đẹp về Sunggyu hyungnim!! Nếu tôi có thể giúp được gì… cùng với #JustSayIt !! XD #justsayit #whatuwant

sr: Kanto’s tw
etrans: saphira @ infinite updates
vtrans: Rùa@INFINTIZEVN.COM
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s