Twitter – 131025 [23:54 KST] – Kanto


항상 정말로 정말 감사하고 사랑하는 제 팬분들, 너무 고마운 성규형님, 또 감사한 인피니트 팬분들, 진짜 멋있는 현도형님 그리고 브랜뉴 식구들, 우리 트로이 형아들 진심으로 감사해요 더 열심히 하는 칸토 보여드리겠습니다!!!!!!!! #NP-말만해

Gửi tới tất cả các fan yêu quý của tôi, xin cám ơn các bạn; gửi tới Sunggyu hyungnim, em vô cùng cám ơn anh cũng như các fan của INFINITE, tới Hyundo hyungnim cực ngầu, các đồng nghiệp của Brand New, và những Troy hyung của em, cám ơn mọi người rất nhiều. Tôi sẽ thể hiện cho mọi người thấy một Kanto làm việc chăm chỉ hơn nữa!!!!!!!! #NP-말만해

sr: Kanto’s tw
etrans: infiniteupdates@tumblr
vtrans: Rùa@INFINITIZEVN.COM
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s