[Little things] #MAMA 2013


© spring rain Do not edit, crop or remove watermark.

Q: Điều ước ngày sinh nhật của bạn là gì vậy?

Dongwoo: Tôi ước có nhiều thời gian nhàn rỗi hơn, là thời gian rảnh, thời gian rảnh đó.

cre: INSPIRITEAM | vtrans: Rùa

Dường như Dino lúc nào cũng cảm thấy thiếu thời gian, ừ cũng vì là idol mà, còn nhiều việc mà bạn còn chưa thể làm phải không :3

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s