G+ Update – 131212 – Dongwoo


모두들 바쁘실까요!? 한숨정도 쉬기~.~! 시간은 어찌 이리 빠른지요 곧 마이크들고 무대올라갈것만같은데…묘한 감정들과 즐거움 기쁨 느끼게해준 인스피릿 감사드립니다.잠시 뛰기위해 뭉칩시단! 기분좋게 ㅈ..저.점프! 흐흐 자 비상!

Các bạn đều bận bịu phải không?! Mình thì đang nghỉ ngơi một chút ~.~! Sao thời gian lại nhanh thế, cảm giác như mình sẽ phải lên sân khấu cầm mic sớm vậy… Cám ơn Inspirits đã cho mình tất cả những xúc cảm, niềm vui và hạnh phúc. Hãy cùng nhảy nào! Vui vẻ lên, nhảy nào! Heuheu được rồi, giờ là lúc bay cao!

sr: Dongwoo’s G+ | etrans: saphira @ infiniteupdates
vtrans: Rùa@INFINITIZEVN.COM
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s