Twitter – 131218 – Lee Seung Chul & Woohyun


우현의 깜짝 녹음실방문^^
왜왔을까~~요?^^ pic.twitter.com/MqACJA4JHM

Cuộc thăm viếng bất ngờ của Woohyun tại phòng thu ^^
Sao cậu ấy đến đây vậy~~nhỉ? ^^

_________________________________________________________________________________

@Lee_SeungChul 삼촌 사랑합니다♡

Chú àh, Cháu yêu chú ♡

Source: Lee Seung Chul’s, Woohyun’s Twitter
v-trans: R.C@INFINITIZEVN.COM
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s