Twitter – 140101 – Sunggyu


새해 복 많이 받으세요! 올해에는 더 진짜 미친듯이 열심히 하겠습니다

Chúc mừng năm mới mọi người. Năm nay mình sẽ làm việc chăm chỉ hơn nữa, thực sự chăm chỉ như điên như dại luôn!!

sr: Sunggyu’s tw | vtrans: Giang Biscuits

*Vầng, anh tw hay quá ạ =)))))

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s