Twitter – 140111 – Sungjong


2014년 말띠해를 맞이해서 승마를 배우기 시작했어요~^^ pic.twitter.com/ILOOFjegnE

Vì năm 2014 này là năm con ngựa, nên mình sẽ bắt đầu học cưỡi ngựa~^^

Source: Sungjong’s Twitter
Eng-trans: INFINITE7SOUL
V-trans: R.C@INFINITIZEVN.COM
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s