G+ Update – 140126 – Dongwoo


완전 기분좋은 날씨 ~.~ 열심히 달려왔을테죠 인스피릿~~~ 으흐흐흐 휴식을 취하면서 다시 뛸 준비! 일도 좋지만 멈추는것도 힘입니다 하하

Thời tiết đẹp quá đi ~.~ Chắc chắn các bạn đã làm việc vất vả rồi Inspirits ~~~ hehehehe nghỉ ngơi một chút và sẵn sàng để tiếp tục nào! Làm việc là điều tốt nhưng dừng lại một lát cũng có thêm động lực đó haha

sr: Dongwoo’s G+ | etrans: Allaboutmang7 | vtrans: Rùa@INFINITIZEVN.COM
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s