Twitter – 140227 – Woohyun


2014년 종완이형님이 또한번 명곡을 .. 캬..
수록곡들까지 다 명곡이네요.. 음악의신…종완이형 최고!!!
pic.twitter.com/O3OYtAWlJr

Jongwan hyung lại có thêm một tuyệt tác nữa trong năm 2014 này.. kya.. đến cả những ca khúc khác trong album cũng thật tuyệt vời.. God of music.. Jongwan hyung là tuyệt nhất!!! 

sr: Woohyun’s tw | etrans: jihye @ infiniteupdates | vtrans: Rùa@INFINITIZEVN.COM
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s