Twitter – 140228 – Sunggyu


@kyuzizi

오늘 인스피릿친구등 최고에요 너무고맙고 집에 조심히가요 내일도 우리모두 뜨겁게 불타올라요

Hôm nay các bạn Inspirits là đỉnh của đỉnh đó. Vô cùng cảm ơn các ban và về nhà cẩn thận đó. Ngày mai nữa, tất cả chúng ta cùng thắp lên ngọn lửa cháy nóng hừng hực nhé.

cre: Sunggyu’s twitter | v-trans by giangbiscuits
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s