G+ Update – 140313 – Dongwoo


앜 오늘 우리 인스피릿 굉장히 바빠보여요 ~.~ 기분은 좋댜 으흐흐 이제 우리 곧 보게될텐데 다들 건강챙기고 있어요~?

Akh hôm nay trông Inspirits bận rộn ghê ha ~.~ Mình thì ổn cả euheuheu chúng ta sẽ sớm gặp nhau thôi nên các bạn sẽ giữ gìn sức khỏe chứ nhỉ~?

sr: Dongwoo’s G+ | etrans: Infinite_Biased | vtrans: Rùa@INFINITIZEVN.COM
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s