Twitter – 140313 – Woohyun


투하트 첫방 무사히 끝났어요!!
아침부터 응원해주신 팬분들
멀리서 응원해주신 팬분들 감사해용♡♡
역시 그대들의 사랑은 딜리셔스~♡ pic.twitter.com/AydJpDtrnl

Sân khấu đầu tiên của Toheart đã hoàn thành tốt đẹp!! 
Tới các fan đã đến từ sáng để cổ vũ tụi mình, những người từ xa đã tới, cám ơn các bạn♡♡ 
Tình yêu của các bạn thật là delicious~♡ 

sr: Woohyun’s tw | etrans: Allaboutmang7 | vtrans: Rùa@INFINITIZEVN.COM
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s