[FANACC] [29.03.14] [Toheart high-touch event]


© lovely breath Do not edit, crop or remove watermark

Fan đã không được phép mang hay sử dụng máy ảnh trong sự kiện ngày hôm nay (có vẻ như rất nhiều nhân viên ở đó ngăn việc này). Nhưng tới khi Woohyun nói sắp kết thúc sự kiện thì một fan đã hô to hỏi anh ấy họ có thể chụp ảnh hay không. Woohyun nói, “Tất nhiên rồi, sao lại không cơ chứ? Họ không cho phép các bạn sao? Cứ chụp đi mà!”. Và rồi rất nhiều người lấy máy ảnh ra và chụp ảnh điên cuồng. Các nhân viên chỉ chết lặng đi không biết làm sao vì có rất rất nhiều người chụp ảnh, họ không thể nào ngăn tất cả được.

cre: NAM_WSJ, via. namqyus | vtrans: Rùa
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s