[Little things] INFINITE đang phỏng vấn hậu trường


© soosoonamu Do not edit, crop or remove watermark

Sungjong đang được phỏng vấn. Woohyun không được máy quay lia tới nhưng có thể nghe được anh ấy đang trò chuyện với thái độ bất bình với ai đó, “Các fan có giàu đâu mà chị (công ty) lại muốn bán những thứ này chứ? 15000 won?”

*Anh ấy đang nói đến khăn official được bán cho Inspirits. ► Vid vietsub

cre: bykyusside
Advertisements

2 responses to “[Little things] INFINITE đang phỏng vấn hậu trường

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s