[Little things] :”>


© ifnt7 univ Do not edit, crop or remove watermark

Sungjong: Thật vui khi lại được chụp ảnh sau bao nhiêu lâu thế này! Em nhớ mọi người lắm ~ Nhờ có các noona-deul mà mới có em, thật đó… Hôm nay em đã mặc thật đẹp vì các chị sẽ chụp ảnh em..

Vid: http://instagram.com/p/mp67N-JEPo/

vid: dear_bell | etrans: qhuong
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s