[INFO] Về kinh phí cho những buổi fanmeeting


© namuel Do not edit, crop or remove watermark

Kim Jungryeol (quản lý của INFINITE) nói về INFINITE Rally, “Dù nó là fanmeeting với quy mô 13000 người nhưng không hề có lợi nhuận nào cả. Chúng tôi đã đầu tư rất nhiều cho chi phí sản xuất để có một sân khấu chất lượng nhưng giá vé bán ra lại rẻ. Fanmeeting được thực hiện hoàn toàn ở mức dành cho người hâm mộ.

cre: the_infinite7 | vtrans: Rùa

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s