[Little things] Myungsoo đã thắng một tay chơi cầu lông


© 누나, 잘자요 Do not edit, crop or remove watermark

K.Will nói trên chương trình Youngstreet tối nay rằng anh ấy & quản lý của mình đã chơi cầu lông cùng với Myungsoo. Myungsoo đã thắng quản lý của anh ấy trong khi người quản lý đó của K.Will từng là tay chơi cầu lông trước khi thay đổi công việc & trở thành một người quản lý.

cre: qhuong | vtrans: Rùa
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s