[Little things] “Chúng tôi đã cần mẫn đặt nền móng chỉ cho những ước mơ của mình”


Trong quá trình ghi hình Stargazing, Dongwoo đã nói, “Chúng tôi đã cần mẫn đặt nền móng chỉ cho những ước mơ của mình, vì vậy mà nhóm đã ra mắt và cho tới thời điểm này chúng tôi vẫn đang làm việc miệt mài. Nhưng tôi nhận ra rằng những người hâm mộ có được sức mạnh và hạnh phúc bởi vì có chúng tôi. Tôi cảm thấy hài lòng, tự hào và biết ơn họ. Hãy cùng nhau tiến về phía trước nhé.”

cre: seongyeol_roy | etrans: the_infinite7

Đoạn này đã được chỉnh sửa cắt bỏ và fan xuất hiện trên tập Stargazing hôm đó đã đăng lên twitter của cô ấy.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s