[FUN/PIC] 140519 INFINITE – Kids will be kids :v


cre: you_are_my_lord

Các bạn chơi kéo búa bao xem ai là người sẽ bước ra khỏi sân bay Haneda đầu tiên :v

cre: chs0313, thesunggyu | via. InfiniteCrewINA

Bình thường cứ kéo búa bao để chia phòng khách sạn đã quá rồi mà giờ còn xem ai ra ngoài trước :v

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s