Twitter – 140521 – Sungyeol


곧 12시에 정규2집 시즌2 라스트로미오 음원이 공개됩니다!!!!! 난 너밖엔 안보인다!!!!많이들어주세요

Full album thứ 2 “Season 2” Last Romeo sẽ phát hành lúc 12h đấy!!! Anh chẳng nhìn thấy ai ngoài em!!! Xin hãy nghe thật nhiều nhé 

sr: Sungyeol’s tw, etrans: INFINITE7SOUL
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s