Twitter – 140522 – Sunggyu


쇼케이스 와주신 인스피릿 친구들 감사해요 이제부터 힘내봅시다!! 시~작 ㅋㅋㅋㅋ

Cảm ơn các bạn Inspirits hôm nay đã đến showcase. Từ bây giờ chúng ta cùng cố lên nào !! Bắt đầu ㅋㅋㅋㅋ

sr: Sunggyu’s tw | vtrans: Jun ah
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s