Twitter- 140526 – Sungjong


저희 앨범에 소나기 작곡해주신 앙리형!! 첫방 응원와주신 기념으로 사진한방!!^^

Henri hyung, người đã sáng tác Rain Shower trong album của tụi mình nè!! Bức ảnh anh ấy đã tới cổ vũ sân khấu trở lại đầu tiên của nhóm ^^

sr: Sungjong’s tw | etrans: Allaboutmang7 | vtrans: Rùa
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s