Twitter – 140527 – Hoya


늦은 시간까지 함께 해줘서 고마워요~!
인스피릿이 단연 최고였다구!!●¿●

Cảm ơn các bạn đã ở bên mình đến tận lúc tối muộn như vậy~!
Inspirits đương nhiên là số 1 rồi!!●¿●

sr: Hoya’s tw | vtrans: giangbiscuits
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s