Twitter – 140528 – Sunggyu


여러분!!! 진짜 감사합니다!! ㅜㅜㅜㅜㅜㅜㅜ 인스피릿친구들 이기분을 함께 나눠요 제발요

Các bạn!!! Thực sự cảm ơn các bạn mà !! Huhu. Các bạn Insprits cùng chia sẻ phần chiến thắng này với mình nhé. Đi mà các bạn.

sr: Sunggyu’s tw | vtrans: giangbiscuits
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s