Twitter – 140531 – Woohyun


뮤직뱅크1위라는 소식을들었습니다!!
인스피릿 덕분에 !!!!!!또 일위!!
오늘도 힘내자구여!!!!
언제나 인스피릿 지지합니다.!!!!

Đã biết tin tụi mình được no.1 Music Bank tuần này!!
Cám ơn Inspirits nhé!!!!!! Một lần nữa No.1 nè!!
Ngày hôm nay cũng hãy làm việc chăm chỉ nào!!!!
Mình luôn luôn cổ vũ cho Inspirits!!!!

sr: Woohyun’s tw | etrans: Allaboutmang7
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s