[FANACC] [31.05.14] INFINITE Ilsan Fansigning Event [Sungjong]


© monodrama Do not edit, crop or remove watermark

1. Một fan đã hỏi Sungjong tại sao gần đây cậu ấy luôn phát biểu khi họ chiếu thắng, Sungjong nói rằng bởi vì cậu là thành viên có uy thế/sức ảnh hưởng nhất.

2. Một fan liên tục gọi “Sungjong oppa”, Sungyeol đã nghe thấy và bảo cô ấy gọi mình là “Sungyeol oppa”khi tới chỗ anh ấy.

cre: qhuong | vtrans: Rùa

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s