[FANACC] [31.05.14] INFINITE Ilsan Fansigning Event [Sungyeol]


© LOEYEOL Do not edit, crop or remove watermark

1. Một fan đã khóc vì họ đã không giành chiến thắng
Sungyeol: Sao bạn khóc vậy?
Fan: Xin lỗi ~
Sungyeol: Eh?
Fan: Oppa, em yêu anh.
Sungyeol: Ah.. anh.. anh.. cũng thế.

2. Một fan đã hỏi Sungyeol khi nào thì anh ấy tới Hong Kong, anh ấy nói sẽ tới, fan lại hỏi là khi nào và Sungyeol đáp bí mật.

cre: 闭上眼的话会看见Light_Echo, Infinite轶事Book | etrans: MYE0NGS00 | vtrans: Rùa
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s