[Little things] “..Chúng tôi chỉ mong muốn sẽ luôn làm tốt hơn nữa”


“Mỗi thành viên đều có những thế mạnh riêng và nếu như tất cả cùng làm nhiệm vụ của mình thì tôi tin rằng không có điều gì mà chúng tôi không thể làm được. Chúng tôi thực sự cảm thấy xúc động mỗi khi nghe tên thành viên trong nhóm được xướng lên hay fan của mỗi người tăng dần. Mặc dù nói ra điều này có vẻ khuôn mẫu, nhưng tâm trí chúng tôi chỉ mong muốn sẽ luôn làm tốt hơn nữa.”

_____ Sungyeol, INFINITE

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s