[Little things] CEO Lee Jungyeop, “Tôi không thích việc phụ thuộc vào một thành viên”


© L’aile Do not edit, crop or remove watermark

Trong những ngày đầu ra mắt, L nhận được rất nhiều lời đề nghị đóng phim. Các nhà sản xuất đã nói thế này, “Đầu tiên có một thành viên phát triển thì cả nhóm có thể tồn tại”. Nhưng tôi không hiểu điều đó. Có những nhóm vẫn đi lên với tư cách một nhóm mà. Tôi không thích việc phụ thuộc vào một thành viên, đó là lý do tôi không để các thành viên có lịch trình cá nhân, thay vào đó là làm việc cả nhóm với nhau.

L hiểu điều này, bởi vì nếu cứ để như vậy (để L có nhiều hoạt động cá nhân) thì khi có chuyện gì không may xảy ra, người chịu trách nhiệm duy nhất chính là cậu ấy.

Sr: [02.06.14] Phỏng vấn CEO Lee Jungyeop | etrans: INFINITE7SOUL
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s