Twitter – 140612 – Boyfriend’s Donghyun


오랜만에 인피니트 선배님 만났어요ㅎㅎ 앨범 교환도 하고 훈내가 나길래 기념샷! 동우 성열선배님 조만간 코피한잔 하시죠ㅋㅋㅋㅋ

Lần đầu gặp các tiền bối INFINITE sau một thời gian dài hehe. Chúng tôi đã trao đổi album và chụp hình, trông cũng khá ổn mà! Dongwoo và Sungyeol tiền bối, khi nào mình đi uống cafe nha kekekeke

sr: BOYF_DH | etrans: InfiniteUpdates | vtrans: Rùa

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s