Twitter – 140613 – Woohyun


1위 고마워요 인스피릿 ♡히히하하하

Cám ơn Inspirits vì No.1 ♡ Hihahahaha

________________________________________________________________

어릴적부터 음악의길을 선택해서 여러분을 만났네요=_=♡우린 네버엔딩~♡고마워요~

Lựa chọn con đường âm nhạc từ ngày bé và thật biết ơn vì nó đã cho mình được gặp các bạn=_=♡ chúng ta sẽ không bao giờ có kết thúc~♡ cám ơn các bạn ~

sr: wowwh | etrans: INFINITE7SOUL, Alaboutmang7 | vtrans: Rùa
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s