[FANACC] [15.06.14] Fansign – Sao lại là 5?


© Lee Yun Duo Do not edit, crop or remove watermark

Fan: Em sẽ là bạn gái thứ 5 của oppa.

Sunggyu: Sao lại là 5?

Fan: Anh nói có 4 mối tình rồi nên là..

Sunggyu: ahh thú vị đấy!

Fan: Ah không đâu.. Oppa làm bạn trai đầu tiên của em đi mà.

Sunggyu: Không phải thế thì quá là bất công à?

cre: the_infinite7 | vtrans: Rùa
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s