[Little things] Sẽ không còn là Kim Sunggyu của hiện tại


“Tôi cảm thấy có lỗi với những người hâm mộ của chúng tôi, nhưng tôi yêu các thành viên hơn họ, đó là điều không thể nào khác được. Khi tôi có lịch trình cá nhân, khuôn mặt các thành viên vẫn cứ hiện hữu trong tâm trí và tôi cảm thấy tinh thần như kiệt quệ vậy. Tôi phải ngừng chú ý và làm việc tập trung hơn nhưng tôi không thể tưởng tượng là mình sẽ cô đơn tới mức này.

Tận đáy lòng đám nhóc ấy cổ vũ cho tôi, Kim Sunggyu mới có thể trưởng thành. À, tôi không để bụng khi tụi nhỏ trêu chọc mình theo kịch bản đâu. Nếu như những anh bạn đó không có ở bên thì tôi nghĩ mình sẽ không còn là Kim Sunggyu của hiện tại nữa.”

________Kim Sunggyu

cre: instiz | etrans: sungjunhongs | vtrans: Rùa

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s