[FANACC] [28.06.14] Mini Fanmeeting – Hoàng tử châu Á Kim Sunggyu


© 수국과 안개꽃 Do not edit, crop or remove watermark

Sungyeol: Bọn mình thấy các bạn fan nhưng mà lại nhìn thấy một thứ không thể bỏ qua được. Hoàng tử châu Á Kim Sunggyu trong tấm card ở kia kìa!
[tấm card: http://i.imgur.com/6thZF0n.png%5D

I7: Cái gì vậy!

Sunggyu: Bạn tự in bức ảnh đó đấy à? Sao lại làm thế hả?

I7: Sunggyu à, anh làm lại chính xác dáng chụp đấy luôn và ngay được không?

Fans: Cởi ra! Cởi ra!

Sunggyu: Không, mọi thứ đều được nhưng xin đừng làm những chuyện như thế vì ở đây có nhiều người dưới 15 tuổi đấy.

Fans: Vạch lên! Vạch lên! (áo)

Sunggyu: Để lần sau, lần sau nhé.

cre: the_infinite7 | vtrans: Rùa
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s