Twitter – 140629 – Woohyun, Sunggyu, Sungyeol


아침부터 기다린 우리인스피릿이 무슨죄인가요

Inspirits của chúng ta đã chờ đợi từ sáng hôm nay thì có lỗi gì chứ

_____________________________________________________________________

동감입니다만

Anh cũng thấy vậy

_____________________________________________________________________

미안합니다

Thật xin lỗi

_____________________________________________________________________

인기가요 끝나고 우리다 볼수있게 방법을 만들어볼게요 미안해요

Bù lại hãy gặp nhau sau khi Inkigayo kết thúc nha.

sr: wowwh, kyuzizi, Seongyeol1991 | etrans: INFINITE7SOUL, jihye @ infiniteupdates
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s