[Little things] Chữ kí đầu tiên của Sunggyu mà fansite kimsungkyu.com đã nhận được trong những ngày đầu INFINITE mới ra mắt


Xin hãy giúp đỡ tôi… ㅠ_ㅠ 
Tôi sẽ làm việc chăm chỉ!!

sr: kimsungkyu_com | etrans: sungjunhongs
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s