Twitter – 140716 – Park JinWoo


이젠 성규드라큘라의 연습 시작! 늦게 시작한 만큼 정말 열심히 한다~^^ 성규큘라 화이팅~^^ 음악팀 과 윤공주 로레인과 함께 다시찾은 성신여대 연습실!! 다같이 퐈이야!^^

Giờ thì dracula Sunggyu bắt đầu luyện tập rồi đây! Bắt đầu muộn thế này nên cậu ấy sẽ luyện tập chăm chỉ~^^ Sunggyu-cula cố lên nào ~^^ Phòng tập của đội nhạc cùng công chúa Yoon và Ronaine!! Cùng luyện tập chăm chỉ nào!^^

sr:  | etrans: InfiniteUpdates 
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s