Twitter – 140719 – Dongwoo


안녕하세요 인스피릿 멤버들 캬캬ㅑㅋ 역시 이재미가 있댜 캬컄 대화의 장 ~.~제가… sns자체도 좀 어려워하는데여 저능 트위터 이것만 합니다~.~ 인스타그램은 누굴까요~

Chào các thành viên Inspirits kyakyaㅋ cái này đúng là thú vị ghê. Một cơ hội để trò chuyện với nhau ~.~ Mình không giỏi trong việc dùng SNS.. nên chỉ có một tài khoản twitter này thôi nha ~.~ không biết instagram là ai nhỉ~

sr: inspiritddww | etrans: Allaboutmang7
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s