Twitter – 140729 – Sungyeol


우리 인스피릿! 따뜻하게 해줘서 고마워요~~!!!최고♡

Inspirits của chúng mình! Cám ơn vì đã làm chúng mình thấy ấm áp~~!!! Các bạn là tuyệt nhất♡

sr: Seongyeol1991 | etrans: InfinteUpdates

*Inspirits đã quyên góp ủng hộ dưới tên INFINITE

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s