Twitter – 140801 – Sungjong


인스피릿여러분~^-^ 오늘모두본방사수해주셨나요? 아직은많이부족하지만 앞으로 더열심히하는 슈퍼MC쫑이가되겠습니다~!!!-!!! 모두모두행복하세요~♡-♡

Inspirits à~^-^ Các bạn đều đã xem chương trình rồi chứ? Mình vẫn còn nhiều thiếu sót nhưng mình sẽ trở thành siêu MC Jjongie làm việc chăm chỉ hơn nữa~!!!-!!! Mọi người hạnh phúc nha~♡-♡

sr: infiniteyounges | etrans: InfiniteUpdates | vtrans: Rùa
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s