Twitter – 140802 – Sunggyu


무슨일있어요 ㅜㅜ 일등햤음 ㅜㅜㅜ 인스피릿 친구들 고마워요

Gì thế này ㅜㅜ chúng mình đạt hạng nhất rồi này ㅜㅜㅜ Cám ơn các bạn Inspirits nhé

sr: kyuzizi | etrans: Allaboutmang7 | vtrans: Rùa
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s