Twitter – 140802 – Sungyeol


팬싸인회끝나구 집가는데 무지개가 있네요!!! 오랜만에본다ㅋㅋㅋ 오늘모두모두 고마워요!!인스피릿최고

Trên đường về nhà sau fansign có cầu vồng nè!!!
Lâu rồi mới nhìn thấy kekeke
Cám ơn các bạn ngày hôm nay!! Inspirits là đỉnh nhất đó.

sr: Seongyeol1991 | etrans: INFINITE7SOUL | vtrans: Rùa

Inspirits à, các bạn đã vẹo cổ chưa :v

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s